Nieuws

Ledenvergadering

Maandag 16 oktober is er weer de jaarlijkse ledenvergadering, de ALV is het hoogste overlegorgaan binnen de vereniging waar belangrijke voorstellen en besluitvorming plaatsvind. Alle leden, ouders van jeugdleden, vrijwilligers en sponsors zijn van harte welkom

Voor het verslag van de vorige algemene ledenvergadering klikt u hier

Voor de agenda klikt u hier

Bestuur VV Schagen