Aanmelden vrijwilliger

De vrijwilligers zijn de kurk waar de vereniging op drijft. Onder het motto “Voor Elkaar – Met Elkaar” willen we ieder lid of ouder(s) van jeugdleden betrekken bij het wel en wee van de vereniging. Door inzet van ons allemaal houden we met elkaar de taken en uw tijdsbeslag beperkt en overzichtelijk. Op deze manier zijn we ook in staat om contributies laag te houden zodat iedereen kan voetballen!

Wat gaat u doen voor de club?

Middels onderstaand formulier kunt u aangeven waar u voorkeur qua vrijwilligerstaak ligt om het korps vrijwilligers te versterken. U kiest zelf uw interesse en tijdsinspanning. Uiteraard is het formulier niet uitputtend en in de vacaturebank kunt meer informatie vinden van openstaande vacatures. Na ontvangst van uw aanmelding wordt er snel contact met u opgenomen.

Voornaam *

Achternaam *

Adres *

Postcode *

Plaats *

Telefoon *

E-mail *

Geboortedatum *

Geslacht
manvrouw

Voorkeur voor:*
algemene taakvoetbal gerelateerde taakschoolvoetbal

Naar welke algemene taak gaat uw voorkeur uit?*
bestuursfunctiekaderfunctiebestuursdienstkantinedienstredactielid websiteiets anders

Naar welke voetbal gerelateerde taak gaat uw voorkeur uit?*
jeugdcoördinatortrainerteambegeleidertoernooicoördinatorscheidsrechteriets anders

Bericht

Maak de onderstaande rekensom.