Nieuws

Voortgang fusieproces

Na het historische besluit om Schagen en SRC te laten fuseren, zijn de besturen van beide verenigingen direct aan de slag gegaan. Voorafgaand aan dit besluit is er door Stichting Toekomst Voetbal in Schagen (STViS) al het nodige werk verzet. Het is nu aan STViS en beide besturen om dit traject te vervolgen en te werken aan één nieuwe vereniging.

Alle zaken die moeten worden geregeld, zijn in kaart gebracht. Een zogeheten transitie-organisatie geeft dit een vervolg. Ondertussen blijft STViS bezig met het veelbesproken accomodatievraagstuk en is er een proces in gang gezet om de nieuwe clubnaam, -kleuren en het logo te bedenken. Er is ook een profielschets voor een nieuwe voorzitter opgesteld.

De nieuwe ‘Technische Commissie’ heeft als één van de eerste taken de aanstelling van een nieuwe hoofdtrainer voor de zondagselectie opgepakt. Sem Wokke, naar nu bekend is geworden is aangesteld en gaat de boeken in als eerste hoofdtrainer voor de nieuwe vlaggenschip. Uiteraard is er ook aandacht voor alle overige teams.

De transitie-organisatie bestaat uit vijf projectgroepen:

  • De projectgroep Vrijwilligers. Arienne Reenalda formuleert samen met een aantal leden van zowel Schagen als SRC het nieuwe vrijwilligersbeleid
  • De projectgroepFinancieel. Onder leiding van Nico Komen en Anne van Es wordt het financiële plaatje van de toekomstige vereniging in kaart gebracht
  • De projectgroep Systemen stroomlijnt onder leiding van Mart de Lange alle systemen en communicatiekanalen van de toekomstige vereniging
  • De projectgroep Sportief is bezig met de aanstelling van een nieuwe hoofdtrainer. Frank Gouwenberg en Frank Broersen geven sturing aan deze groep en gaan onder andere het nieuwe beleid formuleren. Tom Boukes heeft samen met Duncan Bons een nieuw jeugdplan opgesteld en dat wordt binnenkort gepresenteerd
  • Tot slot is er de projectgroep Organisatie. Lous Kruijer en Mike Mooij werken het voorstel voor een organisatiemodel verder uit, formuleren verantwoordelijkheden en taken, en bereiden de statutenwijziging en het huishoudelijke reglement voor

Gelukkig kunnen wij bij de uitvoering van deze taken steunen op de leden van STViS (John Pannekeet, Gert Tuinsma, Peter Reenalda en George Fels), en natuurlijk alle bestuursleden en vrijwilligers van Schagen en SRC. Overigens zijn enkele commissies van de nieuwe organisatie ook al actief. Zo is de sponsorcommissie druk bezig met de zaken omtrent de sponsoring van de nieuwe vereniging. Kortom, er wordt achter de schermen hard gewerkt.

Clubnaam en -kleuren

Leden van Schagen en SRC kunnen al weken suggesties voor de nieuwe clubnaam inzenden. Al honderden mensen hebben dit gedaan. Samen hebben zij bijna 80 verschillende namen bedacht. Sinds deze week kunnen leden ook hun mening geven over tenues en kleurencombinaties. Zo heeft iedereen een stem op deze belangrijke keuzemomenten.

Wij houden u op de hoogte en mocht u vragen hebben of een rol in het fusieproces willen vervullen, dan kunt u contact opnemen via info@ToekomstVoetbalSchagen.nl