Volg Systeem

Meten is weten

De Technische Commissie (TC) heeft een (online) speler-volgsysteem in gebruik om op een constructieve manier de ontwikkeling van de spelers te kunnen monitoren. Alle jeugdspelers, inclusief de keepers worden middels vaste kaders door diverse technische commissie-leden meerdere keren waargenomen. Op deze manier krijgt de TC inzicht en kan spelers en hun ontwikkeling volgen gedurende het seizoen maar ook over de jaren heen. De informatie wordt opgeslagen in een beveiligde database die alleen toegankelijk is voor de technische commissie.

Maar ook coaches en trainers worden middels een zelfde systematiek waargenomen op punten zoals “sportief coachen”. Het geeft de technische commissie gelegenheid om bij te sturen waar nodig en uiteindelijk de kwaliteit van ons kader en jeugdopleiding structureel te verhogen.

Waarnemingsformulieren

De beschikbare online waarnemingsformulieren*.
SPELER
COACH
TRAINER

Downloaden papieren versie van het waarnemingsformulier
SPELER
COACH
TRAINER

Een Q&A over hoe de formulieren in te vullen is online beschikbaar

Database volgsysteem

De database is alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers.
SPELER
COACH
TRAINER

*Alleen geautoriseerde medewerkers beschikken over de validatiecode om het ingevulde online formulier te kunnen verzenden naar de database van de technische commissie. Dit om oneigenlijk gebruik te voorkomen.