Nieuws

Update: Toekomst Voetbal in Schagen

In oktober is in de ALV’s van SRC en VV Schagen de voortgang gerapporteerd.
Ook is eind oktober op beider websites een bericht verschenen met de stand van zaken.
De Stichting Toekomst Voetbal in Schagen is inmiddels formeel opgericht. Ook zijn de vier aangekondigde werkgroepen van start gegaan.
Alle werkgroepen zijn inmiddels een eerste keer bijeen geweest.
Hierbij een overzicht van de belangrijkste onderwerpen per werkgroep en samenstelling van de werkgroepen:
 
· Visie en Structuur
 
Peter Reenalda, Mike Mooij, Rene Duijzer, Robbert Jan Klein en Erik Vriezekolk buigen zich over vraagstukken als visie, kernwaarden, waar staan wij als club voor en organisatiestructuur nieuwe vereniging.
 
· Financiën
 
George Fels, Anne van Es, Jurjen Ruyter en Nico Komen buigen zich over de financiële consequenties van de fusie vereniging inclusief het exploitatieplan.
 
· Accommodatie
 
John Pannekeet, Michiel Baltus en Tim Toes buigen zich over het accommodatieplan in nauw overleg met de gemeente Schagen.
 
· Communicatie
 
Gert Tuinsma, Bart Ploeger, Mark de Vries, Mart de Lange en Kay Korevaar buigen zich over het communicatieplan en de wijze om te komen tot een nieuwe clubnaam en clubkleuren.
 
Indien u behoefte voelt om een van de werkgroep leden van input te voorzien, benader hen dan gerust. Hiernaast kunt u altijd contact opnemen met Peter Reenalda via info@ToekomstVoetbalSchagen.nl , secretaris van de Stichting Toekomst Voetbal in Schagen.