Nieuws

Toekomst SRC en VV Schagen

De afgelopen maanden zijn de leden geïnformeerd over de plannen van de besturen om te komen tot een fusie van beide verenigingen.

Hiertoe wordt de Stichting Toekomst Voetbal in Schagen (STViS) binnenkort opgericht. Deze stichting kent een bestuur van 6 leden. De 4 leden van de onderzoekscommissie (George Fels, John Pannekeet, Peter Reenalda en Gert Tuinsma) aangevuld met de voorzitters van beide voetbalverenigingen (Jac Vink en Lous Kruijer).

Het bestuur van de STViS heeft besloten 4 werkgroepen in het leven te roepen.

  • Visie en Structuur
  • Financiën
  • Accommodatie
  • Communicatie.

De komende weken worden gebruikt om de werkgroepen samen te stellen.

Als u een bijdrage wilt leveren in een van de werkgroepen dan horen wij dat graag. Wij gaan er wel vanuit dat u qua opleiding en/of werkervaring en/of interesse raakvlakken heeft met het onderwerp in zo’n werkgroep.

Neem gerust contact op met een van de 6 bestuursleden van de STViS.

Lees alle berichten over de samenwerking met vv SRC