Nieuws

Teamindeling (jeugd) binnen Schagen United

Bericht vanuit de jeugdopleiding
De winter is voorbij en de zomertijd is alweer enige tijd geleden ingegaan. Wist u dat wij alweer druk bezig zijn met de voorbereidingen voor het volgende seizoen?
Één van de belangrijkste redenen van het ontstaan van de samenwerking bij de jeugd van SRC en Schagen is dat we samen meer teams kunnen samenstellen waarbij de onderlinge niveauverschillen klein(er) zijn. Bij een team waarin de onderlinge verschillen groot zijn zie je vaak dat een paar kinderen steeds aan de bal zijn en de rest als het ware voor spek en bonen meedoen. Zijn de onderlinge verschillen klein dan worden meer kinderen betrokken bij het spel en wordt de spelvreugde groter. Dit zie je niet alleen tijdens wedstrijden, maar ook bij trainingen.
Het doel is dat voetbal voor iedereen leuk is en dat iedereen zich op zijn eigen tempo kan ontwikkelen. Bij Schagen United maken we onderscheid tussen prestatief en recreatief voetbal. Bij beiden is plezier belangrijk en beiden willen graag de wedstrijd winnen. Bij prestatief- kunnen er soms wat extra eisen aan een speler worden gesteld en is het niet altijd mogelijk om met je beste vriendjes te voetballen. Vaak moet je bijvoorbeeld verder reizen bij een uitwedstrijd.
Hoe gaat de teamindeling in zijn werk?
Als eerste hebben we te maken met leeftijd. De KNVB geeft aan uit welk geboortejaar een bepaald team mag bestaan.
Bij Schagen United proberen we al op jonge leeftijd de spelertjes van ongeveer gelijkwaardig niveau bij elkaar in een team te plaatsen. Dit proberen we zo objectief mogelijk te doen door een spelertje door meerdere onafhankelijke trainers en eventueel onze interne scouting te laten bekijken. Bij de prestatieve teams is deze beoordeling, uiteraard in overleg met de ouders bindend. Bij recreatieve teams proberen we, indien mogelijk, rekening te houden met persoonlijke wensen. Bijvoorbeeld om bij een vriendje of een buurjongen in het team te komen.
Door de verschillende spelvormen (6×6, 8×8, 11×11, enz), af- en aanmeldingen en doordat niet iedereen zich met hetzelfde tempo ontwikkeld zijn er ieder jaar wisselingen. Vanaf eind maart gaan de Hoofd Jeugd Opleidingen en de jeugdcoördinator in overleg met de trainers/coaches en begeleiders van alle teams. Deze gesprekken zijn om te inventariseren. Is al bekend of er spelers stoppen? Zijn er spelers die op hun tenen lopen om aan te haken? Zouden die niet met veel meer plezier een niveautje lager spelen? Of is er juist iemand die plots veel beter is geworden? Zou die een hoger niveau aankunnen en willen? De trainer/coaches en begeleiders zien de meeste trainingen en wedstrijden. Hun mening is daarom erg belangrijk.
Na deze gesprekken begint het puzzelen pas echt. Aanvullend overleg met spelers en/of ouders. Wat willen ze zelf? Voelt een spelertje waarvan wordt gedacht dat ie moeite heeft om mee te komen dat zelf ook zo? Zijn er misschien andere factoren die een rol spelen (privé, school, groei, blessures, enz)? Wat is de leeftijd? Is dispensatie een optie?
Sommigen gaan meetrainen met een ander team. Anderen worden beoordeeld door onze interne scouting. Of zijn er oefenwedstrijden om een nog beter beeld te krijgen.
De meeste recreatieve teams houden we indien mogelijk en gewenst intact. Bij teams met weinig mutaties die al 11×11 spelen is dat makkelijker dan bij teams die van 6×6 naar 8×8 gaan. Het komt ook wel eens voor dat we een team uit elkaar halen om de onderlinge sfeer te verbeteren. Gelukkig niet vaak.
Tenslotte na vele uren overleggen, puzzelen en onverwachte mutaties moet er bij ieder team een trainer/coach en begeleider worden gezocht en vervolgens het trainingsschema worden gemaakt. Vaak ook weer afgestemd op vele voorkeuren.
Wij hopen dat we u duidelijk hebben kunnen maken dat we niet over één nacht ijs gaan. We doen enorm ons best om individuele wensen mee te nemen maar zoals u wellicht snapt uit bovenstaande is dat niet altijd mogelijk.
Selectieprocedure prestatieve teams
Binnen Schagen United werken we met een selectieprocedure voor prestatieve teams. De huidige hoofd trainer/coach, coördinator, begeleider, HJO en de nieuwe hoofd trainer/coach hebben intensief contact met elkaar. Ook informatie vanuit onze interne scouting wordt eventueel meegenomen. Aan de hand van deze gesprekken wordt een voorselectie besproken. De nieuwe hoofd trainer/coach van de betreffende lichting gaat in de periode Juni aan de slag met de voorselectie (trainen + wedstrijden spelen). De nieuwe hoofdtrainer (in samenspraak met de HJO) communiceert eind Juni/begin Juli de definitieve selectie voor het aankomende seizoen. De niet geselecteerde spelers worden door de coördinatoren ingedeeld in een recreatief team, in samenspraak met alle betrokkenen.
Door diverse omstandigheden kan het per leeftijdscategorie net even anders lopen dan gepland. Altijd is er overleg tussen HJO, coördinatoren en betrokken trainer/coaches.

Binnenkort zal het nieuwe jeugdplan van Schagen United op de website worden gepubliceerd. Hierin staat onze werkwijze uitgebreid omschreven. Mocht u eerder een vraag of opmerking hebben kunt u terecht bij de jeugdcoördinatoren.

Namens de Hoofd Jeugd Opleiding, Technische Jeugd Commissie en alle jeugdcoördinatoren wensen we jullie een mooi einde van het huidige seizoen!