Taken

Een beknopte beschrijving van een aantal vaste vrijwilligerstaken, treft u hieronder aan. Indien u vragen heeft of iets wilt doen wat er nu net niet bij staat, stuur dan een mailtje vrijwilligers@vvschagen.nl.

Voetbal gerelateerde taken

Teammanager

Als teammanager ben je het aanspreekpunt voor de spelers en coordineert het teambelang zodat er gevoetbald kan worden. Het vragen van ouders om te rijden bij uitwedstrijden bijvoorbeeld (Tip: gebruik de Voetbal.nl app hiervoor) en zorgen dat het voetbalmateriaal (ballen etc.) aanwezig is tijdens de wedstrijden. De “wasttas” (sportkleding) wordt om toerbeurt meegenomen door een ouder om te wassen.

De teammanager wordt aangestuurd door de afdelingscoördinator.

Trainer (assistent) m/v

Heb je voetbalervaring of zelfs eerder teams getraind? Het trainen van lagere teams gebeurt door enthousiaste ouders die bij voorkeur zelf hebben gevoetbald. De aansturing gebeurt vanuit de Technische commissie die de voetbaltrainingen inhoudelijk afstemmen en trainingsmateriaal aanlevert. Selectieteams worden getraind door trainers die KNVB-opgeleid zijn en cursus hebben gevolgd. De club stimuleert het volgen van een KNVB opleiding.

De trainer wordt aangestuurd door de technische commissie. Tijdsbesteding 1 tot 2 uur per week.

Scheidsrechter m/v

Het fluiten van een wedstrijd kan al vanaf 10-12 jaar. We stimuleren het opleiden van jeugdscheidsrechters maar ook senioren die willen fluiten om een KNVB-opleiding tot scheidsrechter (BOS) te volgen. Zonder scheids kan er niet gevoetbald worden.

De scheidsrechters worden aangestuurd/ingedeeld door de scheidsrechtercoördinator.

Scheidsrechterbegeleider jeugd m/v

Het fluiten van een wedstrijd kan al vanaf 10-12 jaar. We stimuleren het opleiden van jeugdscheidsrechters maar ook senioren die willen fluiten om een KNVB-opleiding tot scheidsrechter (BOS) te volgen. Zonder scheids kan er niet gevoetbald worden.

De scheidsrechters worden aangestuurd/ingedeeld door de scheidsrechter coördinator.

Toernooi coördinator m/v

De toernooi coördinator is het aanspreekpunt voor andere voetbalverenigingen en coördineert de deelname van onze jeugdteams aan toernooien. Draagt zorg voor communicatie en planning. Neemt zitting in de commissie om het eigen Janneke Mandemaker te organiseren.

De toernooi coördinator wordt aangestuurd door de jeugdvoorzitter en de tijdsbesteding is beperkt tot 1 uur per maand.

Algemene taken

Kantine medewerker m/v

Tijdens speeldagen (zaterdag en zondag) is de kantine geopend. Voor bezoekers tapt u een bakkie koffie en/of thee. Een gezellige taak die u altijd met meerdere personen tegelijk uitvoert en een persoon is altijd een ervaren kracht die de weg weet. Er is een duidelijke instructie voor de diverse apparaten aanwezig.

Tijdsbesteding: De kantinediensten zijn altijd een dagdeel (ochtend of middag) en wordt in overleg ingepland.

Bestuursdienst medewerker m/v

Tijdens de speeldagen ontvang je de scheidsrechters en teams en wijs je de kleedkamers toe (Indeling is reeds op het TV-scherm te zien). Je ziet erop toe dat alles ordentelijk verloopt in de kleedaccomodatie en bent het algemene aanspreekpunt. Tijdens de rust zorg je ervoor dat er limonade of thee klaar staat en voor de begeleiders een kopje koffie. Een gezellige taak die bij voorkeur met 2 personen tegelijkertijd wordt uitgevoerd.

Tijdsbesteding: Een bestuursdienst duurt een dagdeel (ochtend of middag) en de planning/indeling die in overleg wordt gemaakt is terug te vinden op de clubsite.

Kaderfunctie m/v

Als kaderlid heeft u een belangrijke “spilfunctie” binnen de vereniging. U coördineert bijvoorbeeld de kantine-indeling of bestuursdiensten. Maar er zijn ook kaderleden nodig die het bestuur ondersteunen op uitvoerend gebied en ervoor zorgen dat iets “voor elkaar” komt. Leuke klussen en veelal kunt u de tijdsbesteding geheel zelf indelen.

Tijdsbesteding: 1 tot 4 uur in de week

Bestuursfunctie m/v

Het beleid is erop gericht om taken en verantwoordelijkheden beperkt maar ook overzichtelijk te houden. Bestuursleden zien daarop toe en zorgen ervoor dat beleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd op diverse gebieden. Een serieuze taak dat wel, maar ook hier is teamwork essentieel. Bent u zo’n teamplayer? Wilt u meer informatie? Schiet dan gewoon eens een bestuurslid aan.

Tijdsbesteding: Geheel naar eigen inzicht in te vullen.

Redactielid website m/v

Onze clubwebsite wordt door duizenden mensen wekelijks bezocht. Om de site actueel te houden en te voorzien van leuke foto’s en verhalen zijn redactieleden nodig die bv 2-wekelijks een stukje kopij aanleveren over zaken die spelen binnen de vereniging. Een interviewtje, een wedstrijdverslag, zomaar een gebeurtenis etc. Het liefst met foto natuurlijk.

Tijdsbesteding: Geheel naar eigen inzicht in te vullen.

Lid van een commissie m/v

Er zijn diverse gelengeheidscommissies die iets extra’s organiseren. Te denken valt aan de Sinterklaas commissie en bijvoorbeeld een commissie die de jaarlijkse vrijwilligersavond organiseert. Heel leuk om in een team te doen.

Tijdsbesteding: Geheel naar eigen inzicht in te vullen.