Nieuws

Schagen United naar Groenoord?

Afgelopen week heeft het college van B&W besloten om Groenoord als voorkeurslocatie aan te wijzen als speellocatie voor Schagen United.

De fusiewerkgroep heeft altijd als standpunt gehad: een accommodatie waarmee we pakweg 30 a 40 jaar vooruit kunnen met voldoende velden, kleedkamers en andere faciliteiten.

Hiernaast is onze wens om zo kort mogelijk op twee locaties te voetballen.
Het is aan de gemeente om de plek waar een adequate accommodatie gerealiseerd kan worden te onderzoeken. Op voorhand hebben wij niets uitgesloten.

De keuze voor Groenoord is wat ons betreft een prima keuze. Naar onze mening zal, met de keuze voor Groenoord, de periode van het spelen op twee complexen de kortste zijn van de onderzochte alternatieven.

Wel zijn wij benieuwd naar hoe en wat en wanneer men invulling kan geven aan deze keuze. Daarvoor staat deze maand nog een vervolgoverleg met de gemeente op de agenda.