Nieuws

Schagen United maakt gebruik van Google

Kadervrijwilligers gaan gebruik maken van Google om samen te werken en kennis te delen.

Schagen United kadervrijwilligers zoals bestuursleden, co√∂rdinatoren en de diverse commissies hebben allemaal een ‘voornaamachternaam@SchagenUnited.nl’ emailadres zodat vrijwilligers eenvoudig te bereiken zijn middels een eenduidige email (voorbeeld: PietVisser@SchagenUnited.nl).

Om samenwerking verder te ondersteunen maakt de club gebruik van een Google Cloud oplossing. De Google Team Drives maakt het eenvoudiger om kennis te delen en vanuit een plek alle documenten te beheren die voldoen aan veiligheidseisen en de AVG-wetgeving.

Voor nieuwe vrijwilligers is het eenvoudiger om kennis te nemen van beleidsnoties en bijvoorbeeld gespreksverslagen van de diverse commissies maar ook om inzicht te krijgen in de actuele stand van zaken mbt organisatie bijvoorbeeld.

Op IT gebied zijn we dus al helemaal ‘United’ en klaar voor een mooie toekomst.

Mart de Lange
Internet Schagen United