Overzicht taken

Bestuursdienst zaterdagochtend

 • Een uur voor aanvang eerste thuiswedstrijd aanwezig zijn. Voor exacte tijden en laatste informatie raadpleeg regelmatig het wedstrijdprogramma op de website.
 • Lichten aandoen in de hal beneden. Schakelaar op 2 meter hoogte naast deur materialenkamer.
 • Beeldscherm aanzetten met wedstrijdschema en kleedkamer indeling. Aan/uit met pijl aangegeven onderaan scherm.
 • Beeldscherm aanzetten die in de hoek van het wedstrijdsecretariaat staat.
 • Alle kleedkamers openen. Lichten gaan automatisch aan/uit en controleren op netheid.
  • Let op! Sleuteluitgifte kleedkamers alleen na borgbetaling of achterlaten van autosleutels
 • 3 vlaggen (2x VV Schagen en 1x Toes in het midden) in top hijsen. Sleuteltje van de vlaggenmast hangt in de sleutelkast (achterwand wedstrijdsecretariaat).
 • Cornervlaggen (te vinden in materialen kamer) in de gang klaarzetten en bij eerste wedstrijd meegeven aan Schagenteams met het verzoek deze even te plaatsen.
 • Teambegeleiders (VV Schagen) vragen om doeltjes klaar te zetten op het veld. Denk aan aanbrengen verzwaring tegen het omvallen.
 • Koffie en thee (in kannen) vragen aan kantinemedewerker. Dit voor de begeleiders en scheidsrechters.
 • Teams en scheidsrechters ontvangen. Zorg ervoor dat elk team de aangewezen kleedkamer gebruikt. Het komt regelmatig voor dat er meerdere teams in een kleedkamer zitten. Dit wordt aangegeven door middel van “Li” of “Re” hetgeen links of rechts betekend.
 • Koffie/thee aanbieden enkel aan teambegeleider(-s). Niet de ouders of andere bezoekers.
 • Reserve tenues uitreiken indien nodig. Teambegeleider ziet daarop toe.
 • Limonade (plastic) jerrycans en plastic bekertjes vragen aan kantinemedewerker.
 • Limonade klaarzetten in de kleedkamers, vlak voor de rustpauze.
 • Scheidsrechters voorzien van wat drinken (AA-tje) tijdens de rust en na de wedstrijd.
 • Alle uitslagen gaan via de app, dit is een taak van de scheidsrechter of teambegeleider.
 • Overdracht aan volgende bestuursdienstmedewerker.

Bestuursdienst zaterdag- of zondagmiddag

U meldt zich beneden bij de bestuursdienstmedewerker waar door middel van een korte overdracht de bestuursdienst kan worden overgenomen.

Als bestuursdienst medewerker ben je de gastheer/vrouw van de vereniging. Je zorgt dat alles ordentelijk verloopt en ziet erop toe dat de teams zelf na de wedstrijd de kleedkamers netjes achterlaten. Let erop dat er geen glaswerk mee naar binnen gaat en overbodig te vermelden dat er binnen het gebouw niet mag worden gerookt.

Voetballen in de kleedkamers en/of de gang is niet toegestaan. Daar zijn de velden voor.

Einde wedstrijddag

 • Vraag vooraf aan de begeleiders van de laatste wedstrijden om na de wedstrijd de cornervlaggen mee te nemen. Deze moeten in het materialenhok worden opgeborgen.
 • Vlaggen strijken en opbergen in het wedstrijdsecretariaat (sleuteltje van de masten hangt in de sleutelbal aan de achterwand wedstrijdsecretariaat)
 • Controleer de kleedkamers (bezemschoon).
 • Schakel de diverse beeldschermen uit. Let op! De PC’s op het wedstrijdsecretariaat blijven ten alle tijden aan staan.
 • Schakel het licht uit van de centrale gang. Schakelaar op 2 meter hoogte naast deur materialen kamer.
 • Sluit alle deuren af van de kleedkamers, tussendeuren, wedstrijdsecretariaat, buitendeuren en nooddeur bij kleedkamer 1.
 • Neem koffiekannen, lege limonade cans en dergelijke mee naar de kantine.

Bestuursdienst zondag

 • 1 uur voor de eerste wedstrijd aanwezig zijn.
 • Zondagochtend sleutel ophalen bij de kantinemedewerker.
 • Takenpakket idem als de zaterdag bestuursdienst.
 • Zie verder onder “einde wedstrijddag”.