Overzicht taken

Bestuursdienst zaterdagochtend

 • Sleutelbos “bestuursdienst” ophalen bij de kantinemedewerker.
 • Met deze sleutel kunt u het toegangshek, de toegangsdeuren van het clubhuis, alle kleedkamers én het wedstrijdsecretariaat openen. Leen deze bos nooit uit!
 • Een uur voor aanvang eerste thuiswedstrijd aanwezig zijn. Voor tijden en laatste informatie raadpleeg regelmatig het programma op de website.
 • Toegangsdeuren beneden openen en lichten aandoen in de hal beneden. Schakelaar op 2 meter hoogte naast deur materialenkamer.
 • Nooddeur openen (bij kleedkamer 1) en wedstrijdsecretariaat openen.
 • Beeldscherm aanzetten met wedstrijdschema en kleedkamer indeling. Aan/uit met pijl aangegeven onderaan scherm.
 • Beeldschermen aanzetten die in de hoek van het wedstrijdsecretariaat staan. Dit voor de digitale wedstrijdformulieren.
 • Alle kleedkamers openen. Lichten gaan automatisch aan/uit en controleren op netheid.
 • 3 vlaggen (2x VV Schagen en 1x Toes in het midden) in top hijsen. Sleuteltje van de vlaggenmast hangt in de sleutelkast.
 • Cornervlaggen (materialen kamer) in de gang klaarzetten en bij eerste wedstrijd meegeven aan Schagenteams met het verzoek deze even te plaatsen.
 • Teambegeleiders (VV Schagen) vragen om doeltjes klaar te zetten op het veld. Denk aan aanbrengen verzwaring tegen het omvallen.
 • Koffie en thee (in kannen) vragen aan kantinemedewerker. Dit voor de begeleiders en scheidsrechters.
 • Teams en scheidsrechters ontvangen. Zorg ervoor dat elk team de aangewezen kleedkamer gebruikt. Het komt regelmatig voor dat er meerdere teams in een kleedkamer zitten. Dit wordt aangegeven door middel van “Li” of “Re” hetgeen links of rechts betekend.
 • Koffie/thee aanbieden aan teambegeleider(-s). Niet de ouders of andere bezoekers.
 • Reserve tenues uitreiken indien nodig. Teambegeleider ziet daarop toe.
 • Limonade (plastic) jerrycans en plastic bekertjes vragen aan kantinemedewerker.
 • Limonade klaarzetten in de kleedkamers, vlak voor de rustpauze.
 • Scheidsrechters voorzien van wat drinken (AA-tje) tijdens de rust en na de wedstrijd.
 • Uitslagen van E- en F-teams noteren op de uitslagenlijst. Vanaf D-leeftijd gaat het middels digitale wedstrijdformulieren.
 • Zet de mechanische ventilatie op stand 2 (of 3 bij drukke bezetting). U vindt de schakelaars in de rechter meterkast – links van het invalide toilet
 • Overdracht aan volgende bestuursdienstmedewerker. Vergeet niet de bestuursdienstsleutel over te dragen.

Bestuursdienst zaterdag- of zondagmiddag

U meldt zich beneden bij de bestuursdienstmedewerker waar door middel van een korte overdracht de bestuursdienst kan worden overgenomen. U neemt de sleutels in ontvangst van de ochtenddienst.

Als bestuursdienst medewerker ben je de gastheer/vrouw van de vereniging. Je zorgt dat alles ordentelijk verloopt en ziet erop toe dat de teams zelf na de wedstrijd de kleedkamers netjes achterlaten. Let erop dat er geen glaswerk mee naar binnen gaat en overbodig te vermelden dat er binnen het gebouw niet mag worden gerookt.

Voetballen in de kleedkamers en/of de gang is niet toegestaan. Daar zijn de velden voor.

Einde wedstrijddag

 • Vlaggen strijken en opbergen in wedstrijdsecretariaat (alleen zondagmiddag).
 • Sluit beneden alles af en doe de deuren op slot.
 • Controleer de kleedkamers (bezemschoon).
 • Schakel de 3 beeldschermen uit. Let op! De PC’s op het wedstrijdsecretariaat blijven ten alle tijden aan staan.
 • Nooddeur afsluiten (bij kleedkamer 1).
 • Schakel het licht uit van de centrale gang. Schakelaar op 2 meter hoogte naast deur materialen kamer.
 • Sluit alle deuren af van de kleedkamers, tussendeuren, wedstrijdsecretariaat, buitendeuren en nooddeur.
 • Zet de mechanische ventilatie weer terug op stand 1. U vindt de schakelaars in de rechter meterkast – links van het invalide toilet
 • Laat wedstrijdformulieren liggen in het wedstrijdsecretariaat.
 • Neem koffiekannen, lege flessen, en dergelijke mee naar de kantine.
 • Lever de sleutel in bij de kantinedienstmedewerker.

Bestuursdienst zondagochtend

 • 1 uur voor de eerste wedstrijd aanwezig zijn.
 • Zondagochtend sleutel ophalen bij de kantinemedewerker.
 • Takenpakket idem als de zaterdag bestuursdienst.
 • Zie verder onder “einde wedstrijddag”.