Organisatie structuur

De vereniging heeft gekozen voor een zogenaamde “platte organisatie”, dat wil zeggen korte lijnen en “zelfsturende commissies”.

We onderscheiden de volgende commissies die zich bezighouden met het voetbal;

 • Senioren
 • Dames- en meiden
 • Junioren
 • Pupillen
 • G-voetbal
 • Technische Commissie

Elke commissie wordt geleid door een “cie-voorzitter” die rechtstreeks met het bestuur communiceert.

De seniorencommissie (heren) wordt gevormd door de elftalbegeleiders van overige senioren en vanuit de selectie-elftallen zal een vertegenwoordiging aansluiten.

De dames- en meidencommissie bestaat uit de volgende afdelingen;

 • Coördinator dames- en meidenvoetbal

De juniorencommissie bestaat uit onderstaande afdelingen;

 • Coördinator JO19
 • Coördinator JO17
 • Coördinator JO15

De pupillencommissie bestaat uit onderstaande afdelingen;

 • Coördinator JO13
 • Coördinator JO11
 • Coördinator JO9 en Mini Pupillen

De G-commissie bestaat uit de G-coördinator, teambegeleiders en trainers van G-teams.

De technische commissie bestaat uit onderstaande rollen;

 • Coördinator senioren
 • Coördinator bovenbouw (JO19-J1)15)
 • Coördinator onderbouw (JO13-JO9 en Mini Pupillen)
 • Coördinator dames en meiden
 • Coördinator Scouting
 • Coördinator Opleidingen en AZ Voetbalschool
 • Materialenman

Communicatie

Iedere afzonderlijke commissie heeft minimaal een 2-maandelijks overleg. De coördinatoren bij de jeugd zullen minimaal 3 keer per jaar (aan het begin, midden en aan het eind van het seizoen) de teambegeleiders uitnodigen voor overleg.

Uiteraard hoeft u als teambegeleider of trainer niet te wachten op een dergelijk overleg en kunt u altijd rechtstreeks contact opnemen met de betreffende coördinator. Voor namen, gezichten en contactgegevens van alle coördinatoren en andere commissieleden klikt u hier.