Meiden-/damesprotocol

Het bestuur van VV Schagen onderschrijft het protocol zoals hieronder beschreven en draagt een ieder op deze richtlijnen toe te passen en uit te dragen.

Achtergrond

In 2004 heeft VV Schagen bestuurlijk gezien besloten het vrouwenvoetbal te integreren in zowel de vereniging alsmede de bestuurlijke- en operationele organisatie. Technisch gesproken wordt er geen onderscheid gemaakt tussen vrouwelijke leden en mannelijke leden die de voetbalsport willen uitoefenen. Een succesvolle integratie van het damesvoetbal houdt natuurlijk niet op met een technische benadering. Ook waarden, normen en hoe we omgaan met bepaalde aspecten moeten worden beschreven en uitgedragen. Het opstellen van richtlijnen en het toetsbaar maken ervan is een van die zaken die het mede mogelijk moeten maken om de voetbalsport voor meisjes/dames te ondersteunen.

Begeleiding van teams

VV Schagen streeft naar vrouwelijke begeleiding van de dames of meisjesteams. Mannelijke begeleiding is alleen toegestaan als hij zich confirmeert aan deze richtlijnen.

Richtlijnen teambegeleiders

Begeleiders is het niet toegestaan om vooraf en na de wedstrijd de kleedkamers te betreden. Tijdens rustpauze en voor groepscoaching is het toegestaan de kleedkamer gezamenlijk te betreden. Individuele gesprekken/coaching is niet toegestaan in kleedruimtes of afgesloten ruimten.

Kleedkamers

VV Schagen beschikt over 2 kleedkamers die speciaal voor meisjes en vrouwen zijn ingericht. Ook bezoekende speelsters (ook van gemengde teams) maken gebruik van deze kleedkamers. Dit zijn kleedkamers 3 en 4. De speelsters dienen instructie te krijgen dat zij zelf te allen tijde deze kleedkamers schoonmaken en zorg dragen voor bijvoorbeeld de wastas. Het is niet toegestaan dat jongens en/of heren teams gebruik maken van deze kleedkamers. Tijdens grote toernooien of evenementen kan hier van worden afgeweken.

Kleedkamers bij uitwedstrijden

De begeleid(-st)er meldt ter plaatse aan wedstrijdsecretariaat van de club dat er een aparte kleedkamer moet zijn voor de meisjes en dames team. Deze kleedkamer mag niet worden gedeeld met bijvoorbeeld een team wat op een vroeger of later tijdstip moet voetballen. De begeleid(-st)er ziet daarop toe.

Gemende teams

Meisjes die voetballen in jongensteams kleden zich apart om in de daarvoor bestemde ruimte.

Trainingen

De richtlijnen zoals beschreven wordt toegepast.

Vertrouwenspersoon

Binnen de VV Schagen zijn er twee vertrouwenspersonen aangesteld. De functionaris is onafhankelijk van bestuur en door iedereen kan een beroep op deze functionaris worden gedaan.

Leo Jeijsman
Piet Blokkerstraat 16 Schagen
0224 – 215 632
leo.jeijsman@vvschagen.nl

Irma Bruyn
Tjallewallerweg 1A, Schagen
06 – 5759 7013
irma.bruyn@vvschagen.nl