Spelerspassen

Het huidige spelerspassen-systeem (vanaf 12 jaar) is sinds seizoen 2017-2018 komen te vervallen. Daarvoor in de plaats is er de KNVB wedstrijdzaken app met spelersgegevens die vanuit de ledenadministratie (Sportlink) wordt gevoed.

De scheidsrechter controleert voorafgaande de wedstrijd online de spelerspassen via deze wedstrijdzaken app (voorheen Digitale Wedstrijd Formulier) op zijn mobiele telefoon. Hiervoor kan ook de mobiele telefoons van de begeleiders worden gebruikt.

Speler kan in de wedstrijdzaken app zijn eigen gegevens updaten, zoals emailadres, telefoonnummer en huisadres. Makkelijk toch?

Spelers zijn zelf verantwoordelijk voor het uploaden van een duidelijke pasfoto (dit kan alleen aan het begin van het seizoen). Zonder pasfoto kan de scheidsrechter om je ID vragen ter controle. Heb je die niet bij je dan mag je niet deelnemen aan de wedstrijd.

Let op! Zonder spelerspas registratie in de KNVB wedstrijdzaken app mag je niet deelnemen aan de competitiewedstrijden!