Overschrijven

Overschrijving naar VV Schagen

Wat moet je doen om een overschrijvingsverzoek in te dienen?

Dit dient vóór 15 juni te zijn geregeld en geef je door aan de ledenadministratie. Overschrijvingsformulieren zijn afgeschaft en dit wordt in Sportlink geregeld tussen de verenigingen 

Let op als je overschrijving aanvraagt! Indien je overschrijving wenst naar een andere voetbalvereniging dan dien je dus contact op te nemen met ledenadministratie van de betreffende vereniging, doe dit wel vóór 15 mei. Een akkoord wordt pas afgegeven als je aan alle financiële verplichtingen aan de club heeft voldaan en eventuele in bruikleen gekregen materialen hebt ingeleverd.

Stoppen met voetballen

Indien je wil stoppen met voetballen dan dien je dit online via deze website te rgelen. Doe dit wel vóór 15 mei. Helaas gebeurt het regelmatig dat een opzegging wordt doorgegeven bij de teambegeleider of een andere persoon. Dat is niet de bedoeling! Afmelden dient altijd persoonlijk te gebeuren bij de ledenadministratie en het stopzetten van het lidmaatschap wordt altijd per email door ons bevestigd. Zonder deze email-bevestiging en na de datum van 15 mei ben je lid van de vereniging en ben je contributie verschuldigd.