Informatie

VV Schagen is ruim 100 jaar geleden opgericht (1911) en is daarmee een van de oudste voetbalverenigingen van de gehele Noordkop. De vereniging heeft binnen de Schagen gemeenschap een grote rol van betekenis en vervult daarmee een belangrijke sociale rol. De ambities liggen niet alleen op sportief vlak. De Voetbalvereniging heeft als doel om de voetbalsport voor ieder nivo aan te bieden en te beoefenen. Een gezonde balans tussen prestatief en recreatief voetballen. Maar dat is nog niet alles. Ook voetbal voor de meiden is binnen de club een niet meer weg te denken element en er is ook een afdeling met aangepast sportaanbod voor kinderen met een beperking. Kortom: Iedereen die wil voetballen, kan voetballen bij VV Schagen.

Toekomstgericht

Sinds 2007 beschikt de VV Schagen over een hypermodern Sportpark. Met 2 verlichte kunstgrasvelden plus een extra natuurgrasveld en daarnaast een prachtig clubgebouw, (met op de verdieping de kantine die ruimte biedt aan 250 personen en voorzien van een dakterras met uitzicht op de sportvelden). Met comfortabele luxe kleedruimtes (vloerverwarming) ingericht voor jongens en meidenvoetbal, state of the art.

Contributie en betalingen

De jaarlijkse contributie wordt na voordracht van de penningmeester door de ledenvergadering jaarlijks vastgesteld. Het streven is om de contributie zo laag als mogelijk te houden om de drempel voor een ieder, om te kunnen sporten zo laag mogelijk te houden. Voor de inning van de contributie zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met ClubCollect. ClubCollect zal namens de vereniging naar ieder lid een e-mail, SMS of brief verzenden met het verzoek de contributie te voldoen. In deze berichten is een handige link opgenomen. Via de link kunt u de betaling per automatische incasso of via iDEAL voldoen. Hierbij kunt u aangeven deze betaling in één keer te voldoen of in termijnen (voor gespreid betalen wordt € 0,50 per termijn in rekening gebracht en is alleen mogelijk via automatische incasso).

Kledingfonds

Sinds 2014 is er een kledingfonds ingesteld. Dat houdt in dat alle spelende leden een teamshirt in bruikleen krijgen. Tevens worden er uit het kledingfonds de coachjassen en trainersjassen bekostigd. De jaarlijkse bijdrage is verplicht, voor alle leden gelijk en bedraagt €7,50 per jaar. De bijdrage voor het kledingfonds wordt tegelijkertijd met de contributie geïnd.

Aanmelden nieuw lidmaatschap

De eenvoudigste en snelste manier om u aan te melden als lid van de Voetbalvereniging Schagen is om het online inschrijfformulier te gebruiken. Er wordt -na aanmelden- snel contact met u gelegd door de betreffende afdelingscoördinator. Op onze site treft u al heel veel informatie aan, mochten er toch nog vragen zijn over onze vereniging dan kunt u het best even met de afdelingscoördinator contact leggen.

Afmelden lidmaatschap

Afmelden van uw lidmaatschap doet u uitsluitend en uiterlijk vóór 15 mei bij de ledenadministratie. Dit kan online via deze site en tevens wordt u een paar korte vragen voorgelegd met betrekking tot de reden van de opzegging. U ontvangt altijd een automatische email bevestiging van uw opzegging. Zonder deze bevestiging bent u lid van onze vereniging en bent u contributie verschuldigd.

Vrijwilliger worden bij VV Schagen

De VV Schagen is een voetbalvereniging die volledig draait op vrijwilligers. Door deze fantastische inzet en hulp van velen zijn wij in staat om de contributie zeer laag te houden. Voetballen is een goedkope sport, voor slechts enkele tientjes per jaar kan uw kind al meevoetballen. Naast het actief beoefenen van de voetbalsport zijn we daarom altijd op zoek naar versterking van onze vrijwilligersgroep. Vele handen maken immers licht werk! Er is altijd wel iets wat u aanspreekt, informeer eens naar de mogelijkheden, maar blijf niet langs de lijn staan!

Wij hopen u binnenkort als sporter of als vrijwilliger op ons Sportpark aan de Nes te mogen begroeten.