Aanmelden

Indien lid jonger is dan 17 jaar dan ook graag de contactgegevens van de ouder(-s)/verzorger(-s) invullen a.u.b..

Gegevens nieuw lid

Voornaam *

Achternaam *

Adres *

Postcode *

Plaats *

Telefoon *

E-mail *

Geboortedatum *

Geslacht

Eerder gevoetbald bij een vereniging?

Zo ja, bij welke vereniging?

Tot welk kalenderjaar?

Aanmelden voor?

Legitimatie (Vanaf 16 jaar verplicht)

Legitimatienummer

Gegevens ten behoeve van contributie

Mobiele nummer ouder(-s)/verzorger(s)

E-mail ouders

Bankrekening (IBAN) *

ClubCollect

De contributie wordt in opdracht van VV Schagen geïnd door ClubCollect

Hoe betrokken ben jij?

Als club doen we een beroep op de leden en ouders van jeugdleden om zich minimaal 2x per jaar een dagdeel in te zetten (conform het vrijwilligers protocol). Door de inzet van een ieder zijn we in staat om oa de contributies laag te houden. Maar vrijwilligerswerk is ook heel gezellig en ontmoet u leuke nieuwe mensen. Onder het motto "Voor Elkaar - Met Elkaar" willen wij graag weten wat u voor de vereniging -waar u of uw kind lid van wilt worden- kunt of gaat doen. Er is vast wel iets bij wat u leuk vindt.

Voorkeur voor vrijwilligerstaak
bestuursfunctie(jeugd) coördinatorbestuursdienst (1x per 6 weken)kantine (1x per 6 weken)teambegeleidertrainerscheidsrechterredactielid website of Facebookindeling volgens vrijwilligers protocoliets anders? Gebruik svp het onderstaande tekstblok 'Aanvullende informatie'

Wat is uw beroep?

Aanvullende informatie

Bescherming persoonsgegevens
Deze website is extra beveiligd ter bescherming van uw persoonsgegevens.
U gaat ermee akkoord dat VV Schagen uw persoonsgegevens verwerkt (‎lees hier meer) welke gegevens VV Schagen verwerkt en waarvoor.

AntiSpam: Maak de onderstaande rekensom