Nieuws

Leden SRC geven toestemming tot fusie

De leden van VV Schagen hadden op 29 oktober jl al een positief antwoord gegeven om te gan fuseren met SRC. Afgelopen maandag 12 november hebben ook de leden van SRC een overduidelijk ‘Ja’ aan het bestuur meegegeven in de ledenvergadering. 93% van de 150 aanwezige leden stemde voor de fusie, een zelfde beeld dus eerder bij Schagen.

Er is dus veel werk aan de winkel want per 1 juli 2019 zijn we 1 vereniging. Er zullen diverse werkgroepen worden geformeerd om de taken te verdelen. Den aan financiën, sponsoring, vrijwilligers, organisatie en natuurlijk de sportieve integratie.

Als u ook uw steentje wilt bijdragen kunt u dit kenbaar maken via het emailadres: info@toekomstvoetbalschagen.nl