Nieuws

Invoering VOG

VV Schagen vindt een veilig sportklimaat belangrijk voor onze (jeugd)leden en vrijwilligers.
 
Daartoe zijn er al jaren diverse beleidsmaatregelen van toepassing zoals de ‘Kanjer afspraken” en diverse protocollen die voor trainers en begeleiders al gelden (bv “omgang met minderjarigen”)
 
Recentelijk is besloten om ook de Verklaring Omtrent het Gedrag, kortweg de VOG, een instrument die deze doelstelling ondersteunt in te gaan voeren komend seizoen voor alle vaste trainers en teambegeleiders.
 
Alle vrijwilligers die hiervoor in aanmerking komen worden aan het begin van het nieuwe seizoen over de procedure van aanvragen geinformeerd. Er zijn geen kosten verbonden aan de VOG-aanvraag.
 
Als u vragen heeft dan kunt u die stellen op de informatiebijeenkomst van 2 juli as in de kantine van VV Schagen (aanvang 19:30 uur) of u stuurt een mailtje naar: info@vvschagen.nl
 
Meer informatie op de website van VV Schagen:
Bestuur VV Schagen