Nieuws

Inleveren clubkleding (verplicht)

Zaterdag 24 juni, tussen 13.00 en 14.30 uur is er weer gelegenheid om all teamtassen in te leveren alsmede coachjassen, wedstrijdballen en in bruikleen gegeven sleutels (trainerssleutel of sleutel van de ballenkast)

We vragen nadrukkelijk uw aller medewerking zodat wij alles kunnen nakijken op compleetheid en weer kunnen voorbereiden voor het nieuwe seizoen. Er komt geen 2e gelegenheid! Inleveren kan in kleedkamers 9 en 10.

Trainers- en coachjassen die ook weer door u in het komende nieuwe seizoen gebruikt gaan worden behoeven niet te worden ingeleverd

Bent uzelf verhinderd op zaterdag 24 juni vraag dan even af met iemand anders om alles in te leveren

Peter Scheerhoorn en Raymond Slangen