Nieuws

Gezamenlijke ledenvergadering

Op maandag 17 juni is een gezamenlijk ledenvergadering van vv SRC en vv Schagen.

Op de vergadering zullen de notulen van de vorige ledenvergadering besproken worden en zal het bestuur van de nieuwe vereniging gekozen worden.

Locatie is kantine Groenoord en tijd is 20.00 uur.

Agenda gezamenlijk algemene ledenvergadering vv SRC en vv Schagen

Datum : maandag 17 juni 2019

Locatie : Kantine Groenoord

Aanvang : 20.00 uur

 • Opening/welkom
 • Vaststellen notulen
  • ALV vv SRC dd 12 november 2018 en 26 november 2018
  • ALV vv Schagen dd 12 november 2018
 • Stappenplan fusie
  • Wijziging statuten conform KNVB model en naamswijziging
  • Fusievereniging per 1 juli 2019
  • Ontslag per 1 juli 2019 van huidige voltallige besturen
  • Benoeming per 1 juli 2019 tot bestuursleden:
   • Frits Nieuwenhuizen voorzitter
   • Mike Mooij secretaris
   • Anne van Es penningmeester
   • Arjenne van der Lee bestuurslid
   • Frank Broersen bestuurslid
   • Frank Gouwenberg bestuurslid
 • Huishoudelijk reglement en vaststellen contributie 2019-2020
 • Rondvraag

Sluiting