Nieuws

Extra Algemene Leden Vergadering 29 oktober 2018

Schagen houdt op maandag 29 oktober om 20:00 uur een extra algemene ledenvergadering. In de kantine zal Peter Reenalda de onderzoeksresultaten van Stichting Toekomst Voetbal in Schagen presenteren. Alle aanwezige leden krijgen vervolgens gelegenheid om voor of tegen een fusie met SRC te stemmen. Vrijwilligers zijn ook van harte welkom, maar zijn niet stemgerechtigd.
In mei 2017 hebben de leden van SRC en Schagen door middel van een stemming toestemming gegeven om het fusietraject nader te onderzoeken en verder uit te werken. Verschillende werkgroepen, elk met een eigen specialisatie, zijn vervolgens grondig te werk gegaan. Er is overleg geweest met diverse instanties, waaronder de gemeente Schagen. De uitkomsten worden 29 oktober gepresenteerd.
Helaas is er nog geen duidelijkheid over een nieuwe locatie voor de eventuele fusieclub. Desalniettemin geven de overige onderzoeksresultaten ons als bestuur voldoende aanleiding om de fusie definitief aan onze leden voor te leggen. Omdat we dit als vereniging een onderwerp vinden waar we de tijd voor moeten nemen, geven we hier graag toelichting op. Daarom schrijven we de extra algemene ledenvergadering uit.
Op grond van de statuten moet tweederde van de aanwezigen akkoord gaan met het voorstel tot fusie. Om het stemproces correct te laten verlopen, is er advies ingewonnen van notaris F. Wardenaar.
Wij roepen alle leden van Schagen – en nadrukkelijk ook alle vrijwilligers – op om aanwezig te zijn op deze belangrijke ledenvergadering. Hoewel vrijwilligers volgens de statuten geen stemrecht hebben, willen wij als bestuur wel graag hun mening vernemen en uitleggen waarom wij dit voorstel doen.
De agenda wordt twee weken voorafgaand aan de ledenvergadering op de website gepubliceerd.extra algemene ledenvergadering
 • Extra algemene ledenvergadering

Maandag 29 oktober 2018 – 20:00 uur, Trefpunt Schagen  

 • Algemene ledenvergadering VV Schagen

Maandag 12 november 2018, 20:00 uur, Trefpunt VV Schagen

 

2 Reacties

 1. martien tolsma

  Hebben ouders van jeugdleden ook stemrecht of kunnen deze gemachtigd worden.

  1. admin

   Dag @martien
   Ouders van jeugdleden tot 18 jaar hebben stemrecht. Leden vanaf 18 jarige leeftijd hebben zelf stemrecht

   Mart de Lange