Nieuws

Bedenk de naam voor de nieuwe vereniging

De fusie tussen vv SRC en VV Schagen gaat een feit worden. De leden van beide verenigingen hebben zich positief uitgelaten om per 1/7/19 tot een nieuwe vereniging te gaan fuseren. Wel blijven we nog (voorlopig) op 2 complexen voetballen maar dan als één vereniging onder één naam.

Blijf niet langs de lijn staan
Heel veel werk moet er nog verzet worden om dit gerealiseerd te krijgen en we roepen daarom leden op zich aan te melden als ze -in welke vorm dan ook- hun bijdrage willen leveren aan de huidige en toekomstige organisatie. Dat kan via het emailadres: info@toekomstvoetbalschagen.nl en natuurlijk kunt u ook altijd bij een van de bestuursleden of andere vrijwilligers even navraag doen.

Bedenk de clubnaam
Een van de eerste activiteiten is het bedenken van een nieuwe clubnaam voor de fusievereniging. Heeft u een leuk idee? We roepen alle leden, jeugdleden, vrijwilligers en sponsors, eigenlijk iedereen die fan is van SRC en/of Schagen om mee te doen.

U kunt uw bijdrage online aanleveren via de website www.ToekomstVoetbalSchagen.nl of gebruikmaken van de bussen die in de kantines staan. U kunt het papieren formulier ook downloaden en inleveren in de bus. U kunt inleveren tot 6 januari 2019, daarna kiezen we er drie uit waar iedereen op kan stemmen.