Ballenpomp

De ballenpomp staat in het materialenhok. Direct linksboven op de kast als u binnenkomt. Het materialenhok is afgesloten en kan met dezelfde sleutel worden geopend als die van de kleedkamers. Het materialenhok is ten opzichte van het wedstrijdsercretariaat te vinden aan einde van de lange gang, na de deuren aan de rechterkant.

Toegang

Het materialenhok dient in principe afgesloten te zijn. Alle trainers beschikken echter ook over een sleutel van het materialenhok en hebben dus toegang tot deze ruimte.

Tip: Maak de ventielnaald wat vochtig en zorg ervoor dat je de naald recht in en uit het ventiel van de bal trek. Dit om ombuigen en uiteindelijk afbreken van de naald te voorkomen.