Nieuws

Agenda Algemene Ledenvergadering

Datum: Maandag 19 mei 2014Aanvang: 20.00 uurPlaats: ’t Trefpunt1. Opening en Mededelingen2. Vaststellen notulen ALV 14 november 20143. Instellen huishoudelijk reglement (besluitvorming)4. Instellen kledingfonds (besluitvorming)5. Voortgang abonnement Fox sport (mening vormend)6. Bezetting kantine7. Rondvraag en SluitingIn de ALV legt het bestuur (ook vrijwilligers) formeel verantwoording af tegenover haar leden. Daarnaast is de ALV natuurlijk het platform om mee te denken en mee te praten. Wat gaat er goed, maar ook wat zou er beter kunnen? Zonder de input en inzet van velen stonden we niet waar we nu staan. U of uw zoon/dochter is lid van de voetbalvereniging. ‘Verenigen’ dus en er voor zorgen dat we de club met elkaar draaiend houden.Graag tot ziens!Bestuur VV Schagen