Nieuws

AED Training

Het zal je maar gebeuren dat je niet weet hoe te handelen!

VV Schagen vindt het belangrijk dat er veilig gesport kan worden en besteed regelmatig aandacht aan de beschikbare AED op ons complex.

We gaan weer AED trainingen organiseren op zaterdag 7 april (‘s ochtends) en 14 april (‘s middags).

We roepen met name onze trainers en begeleiders op om zich aan te melden. Zij zijn immers vaak op het sportveld te vinden. Maar ook onze vrijwilligers zijn van harte welkom om zich aan te melden.

Tijdens de training wordt aandacht besteed aan een stukje theorie achter hartmassage en het herkennen van een hartstilstand. Er worden een paar filmpjes getoond die hartritmestoornis en reanimatietechnieken illustreren. Vervolgens wordt geoefend met het reanimeren op speciale poppen. Er wordt ook aandacht besteed aan het reanimeren van kinderen. Vervolgens wordt getraind met het gebruik van de AED.

De cursus wordt afgesloten met een certificaat.

Je kunt je opgeven middels het online formulier