Nieuws

Aanmelden of afmelden lidmaatschap

Leden die gaan stoppen met voetbal of die van/naar een andere vereniging willen worden overgeschreven, worden verzocht om dit op korte termijn door te geven -middels de website formulieren- aan de ledenadministratie.

VV Schagen wil de mutaties graag zo snel mogelijk ontvangen omdat de diverse coördinatoren al volop met de nieuwe teamindelingen bezig zijn voor het nieuwe seizoen. Wil je je dus aanmelden om te komen voetballen doe dat dus zo snel mogelijk.

De ledenadministratie wil het in elk geval vóór 15 mei weten om alles tijdig aan de KNVB te kunnen doorgeven (dat moet voor 1 juni)
Leden die te laat (dus na 1 juni) doorgeven dat zij willen stoppen moeten voor het gehele nieuwe seizoen contributie betalen.